Szkolenia BHP

 

 

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy jest obowiązek zapoznania pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy muszą mieć świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

 

 

Każdy pracownik, który podejmujący pracę w firmie, przed jej rozpoczęciem musi wziąć udział we wstępnym szkoleniu BHP. Pracownicy, osoby kierujące pracownikami, a także sami pracodawcy mają natomiast obowiązek okresowo uczestniczyć w szkoleniach z zakresu BHP. W zależności od charakteru pracy lub stanowiska, częstotliwość ich odbywania jest zróżnicowana, co jest uregulowane odpowiednim rozporządzeniem.

 

 

Nasza firma oferuje Państwu profesjonalne i ciekawe szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych.

 

 

Częstotliwość szkoleń z zakresu BHP:

 

 

  • -Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w zakładzie pracy 
  • -Szkolenie okresowe - pracownicy administracyjno- biurowi do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, szkolenie ważne jest do 6 lat
  • -Szkolenie okresowe - pracownicy na stanowiskach robotniczych do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, szkolenie ważne jest do 3 lat
  • -Szkolenie okresowe- pracownicy na stanowiskach robotniczych (wykonujący prace szczególnie stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia) do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, szkolenie ważne jest do 1 roku
  • -Szkolenie okresowe- pracownicy inżynieryjno- techniczni do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, szkolenie ważne jest do 5 lat
  • -Szkolenie okresowe- pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, szkolenie ważne jest do 5 lat

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.  zm.)