OBSŁUGA BHP FIRM

 

 

 

Firma FireMAT zajmie się kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby bhp. Powierzając nam te zadania gwarantują Państwo swojej firmie:

 

 

  •   -fachową obsługę naszych specjalistów, którą otrzymają Państwo od momentu podpisania umowy,
  •  -zaoszczędzenie nawet o 70% – tyle środków należałoby przeznaczyć na wyuczenie zawodu bhp obecnego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko,

    

  •  -ciągłość świadczenia usług

 

  •  -dzięki posiadaniu kadry specjalistów zapewnimy Państwa firmie ciągłość świadczenia usług,

 

  •  -warunki umowy – FireMAT daje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.

 

  •  -usługę outsourcingową, w naszej siedzibie wykonamy całą dokumentację.