SZKOLENIA PPOŻ

 

 

 

 

Nasz zespół tworzą czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy w sposób praktyczny, ciekawy i interesujący potrafią przedstawić tematykę związaną z ochroną przeciwpożarową.

 

 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizujemy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

 

Zajęcia teoretyczne

 

Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładu poruszającego zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową m. in.:

 

 zagrożenia pożarowego obiektów,

 

- zadania i obowiązki pracowników w zakresie Ppoż.,

 

- zasady prowadzenia ewakuacji,

 

- posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym,

 

- oznakowania dróg ewakuacyjnych, sprzętu Ppoż., itd.,

 

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

 

Zajęcia praktyczne

 

Zajęcia kierowane są do pracowników delegowanych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Uczestnicy w trakcie treningu są przygotowywani do zarządzania ewakuacją, przeciwdziałaniu panice i postępowaniu w przypadkach awaryjnych.

 

Na specjalnym symulatorze pożarowym pracownicy są szkoleni w jak w realnych warunkach zachować spokój i skutecznie ugasić pożar przy użyciu sprzętu przeciwpożarowego.