USŁUGI PPOŻ

 

 

 

 

 

Nasza firma oferuje Państwu stały nadzór nad warunkami oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej związanymi z zakładem pracy. Oferujemy obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podejmując z nami stałą współpracę oferujemy:

 

 

  • - przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • - opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • - doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • - szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • - udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową

 

 

Oferujemy również Państwu:

 

  • - sporządzenie oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.)
  • - sporządzenie planu ewakuacji budynku
  • - wyposażenie obiektu w znaki i gaśnice
  • - prowadzenie próbnych ewakuacji