KURSY PIERWSZEJ POMOCY

 

 

 

 

   Oferowany przez nas kurs pierwszej pomocy, pozwoli uczestnikom przyswoić najważniejsze informacje na temat udzielania pierwszej pomocy. Wiedza przekazywana jest w formie teoretycznej jak i praktycznej. Osoby biorące udział w kursie zostaną zapoznane z metodyką wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania z osobą nieprzytomną , zabezpieczania złamań, opatrywania ran i oparzeń.

 

 

Kursanci zastaną również nauczeni jak postępować z cukrzykiem czy osobą która ma atak padaczki. Szkolenie obejmuje również ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy dzieciom.

 

 

Cały kurs który składający się z części teoretycznej jak i praktycznej trwa około 6 godzin wraz z przerwami. Uczestnicy po ukończonym kursie otrzymują certyfikat.